Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Airport Business Parking ontvangt om de gevraagde opdracht/boeking/procedure uit te kunnen voeren. De inhoud van dit document is in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mei 2018.

Wanneer u een boeking/reservering/opdracht plaatst bij Airport Business Parking, of om een andere reden persoonsgegevens aan Airport Business Parking verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

 

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 

Bedrijfsgegevens

 • Airport Business Parking B.V.
 • KvK nummer: 77805941
 • BTW nummer: 861152906B01
 • IBAN: NL69 RABO 0353 8179 53

 

Correspondentie- en bezoekadres

Kruisweg 459
1437 CK Rozenburg (NH)

 

E-mail

info@airportbusinessparking.nl

 

Telefoon

 

 

 1. Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel
  2.1       Ten behoeve van de verwerking van uw boeking, reservering of procedure worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:                  (deze gegevens worden bij de boeking/reservering aan u gevraagd)

a) voor- en achternaam

b) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen)

c) kenteken van de auto, merk/type

d) overige persoonskenmerken die nodig zijn om de opdracht uit te kunnen voeren.

2.2       Wij verwerken de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  Voor het uitvoeren van een goede, veilige en betrouwbare service.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Wij gebruiken uw naam en e-mailadres om u onze digitale nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over onze dienstverlening te mailen.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

 1. Bewaartermijnen

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens gedurende de duur van de opdracht/boeking tot maximaal één jaar na beëindiging van de reservering. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1    Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, mits dit de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst niet schaadt. Uw gegevens worden privacy vriendelijk behandeld en voldoen aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken (mits dit de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst niet schaadt) of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Duurzaam Repareren, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het secretariaat.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Via onze website worden thans geen cookies geplaatst.

 

Vraag ons gerust naar de mogelijkheden